+370 37 49 01 80
eshop@joldija.lt

Joldija pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Joldija“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“

UAB "Joldija" pradėjo įgyvendinti projektą " UAB „Joldija“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose " pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių eksporto plėtrą. Projekto metu UAB „Joldija“ planuoja vykti į 8 tarptautines parodas (Švedijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje). Šiose parodose įmonė sieks pristatyti save, savo gaminamus produktus, taip pat bus siekiama sudaryti naujus kontraktus, taip didinant įmonės eksporto lygį. Įgyvendinant projektą planuojama pasiekti tam tikrą eksporto lygį bei planuojama, kad ir po projekto įgyvendinimo įmonė jį ne tik palaikys, bei toliau dalyvaudama parodose sieks dar labiau jį padidinti. Projekto bendra vertė - 86.612,00 Eur. 50 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Planuojama projekto pabaiga – 2018 m. rugsėjo 16 d.

UAB "Joldija" pradėjo įgyvendinti projektą "DPT diegimas UAB "Joldija"

UAB "Joldija" pradėjo įgyvendinti projektą "DPT diegimas UAB "Joldija" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 DPT pramonei LT+.

Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti pažangią ir išteklius tausojančią įrangą. 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti modernią metalo apdirbimo įrangą, kuri leis diversifikuoti įmonės produktų krepšelį, didinti gamybos apimtis, išnaudoti plėtros galimybes ir pasiūlyti klientui tinkamesnį bei inovatyvesnį sprendimą ir produktą negu iki šiol. Technologijų pagalba bus užtikrinta ir suvaldyta produkto kokybė, taip pat bus sutrumpinti projektų įgyvendinimo terminai bei įmonė taps mažiau priklausoma nuo išorinių išteklių bei tiekėjų. Tikimąsi, kad įgyvendinus projektą, įmonė taps lankstesnė, inovatyvi ir labiau patraukli klientams.

Projekto bendra vertė - 64 0780,00 Eur. 35 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga - 2018 m. rugsėjo 3 d.