Joldija įgyvendino projektą „UAB „Joldija“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“

UAB "Joldija" įgyvendino projektą "UAB „Joldija“ eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti Lietuvos mažų ir vidutinių įmonių eksporto plėtrą.

Projekto metu UAB „Joldija“ išvyko į 8 tarptautines parodas (Švedijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje). Šiose parodose įmonė pristatė savo gaminamus produktus, užmezgė ryšius su potencialiais užsakovais, išplėtė tiekėjų ratą ir eksporto geografiją. Net ir pasibaigus projektui įmonė skiria didelį dėmesį eksporto plėtrai - toliau dalyvauja parodose, aktyviai kontaktuoja su esamais ir potencialiais įmonės užsakovais užsienyje, plečia eksporto rinkas. 

Projekto bendra vertė - 86.612,00 Eur. 50 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB "Joldija" įgyvendino projektą "DPT diegimas UAB "Joldija"

UAB "Joldija" įgyvendino projektą "DPT diegimas UAB "Joldija" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkioji ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 DPT pramonei LT+.

Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti pažangią ir išteklius tausojančią įrangą. 

Projekto įgyvendinimo metu įsigyta moderni metalo apdirbimo įranga, kuri leido diversifikuoti įmonės produktų krepšelį, didinti gamybos apimtis, išnaudoti plėtros galimybes ir pasiūlyti klientui tinkamesnį bei inovatyvesnį sprendimą. Technologijų pagalba užtikrinama ir suvaldoma produktų kokybė,  sutrumpinti projektų įgyvendinimo terminai. Įmonė tapo mažiau priklausoma nuo išorinių išteklių bei tiekėjų. Įgyvendinus projektą įmonė tapo lankstesnė, inovatyvi ir patrauklesnė klientams.

Projekto bendra vertė - 64 0780,00 Eur. 35 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.