VASAROS IŠPARDAVIMAS: -20% visoms prekėms

UAB „Joldija“ siekdama didinti darbo našumą investuodama į gamybos procesų skaitmenizavimą, įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Joldija“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0078.

Pastaraisiais metais stebėdama didėjančią konkurenciją rinkoje ir norėdama išlikti konkurencinga bei keldama tikslus įmonės veiklos plėtrai, ypač jos daliai, susijusiai su baldų furnitūros gamyba, UAB „Joldija“ nustatė poreikį investuoti į technologinius gamybos bei IT sprendimus. Siekdama atlikti tikslines bei geriausius rezultatus galinčias duoti investicijas, įmonė įsigijo technologinio audito paslaugą bei vadovaudamasi gautomis išvadomis įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Joldija“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“. Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis bei IT sprendinys.

Investicijos sudarys sąlygas UAB „Joldija“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą. 

Projekto vykdymo biudžetas – 1 219 040,00 Eur

Skirto ES finansavimo suma – 428 014,00 Eur

Projekto įgyvenimo laikotarpis – 2020 m. gruodis – 2023 m. rugpjūtis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ (2 kvietimas).